Portal:EU

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

Europeiska flaggan
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 28 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer om Europeiska unionen...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

Folkomröstningen om införande av euron var en folkomröstning som ägde rum i Sverige den 14 september 2003. Frågan var ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 55,9 % röstade nej till införande av euron, 42,0 % röstade ja, 2,1 % röstade blankt. Totalt röstade 5 843 788 personer, 82,6 % av alla röstberättigade.

Majoriteten röstade nej i flertalet kommuner i landet. Undantagen var stockholmsområdet, västra Skåne och Kungsbacka nära Göteborg. Ett intressant undantag var Haparanda, som gränsar till Finland, och där kommunen infört euron som parallell valuta, och majoriteten röstade ja, fast nejröstandet annars var särskilt högt i denna nordliga region.

Fler artiklar...

redigera  

Utvald bild

PalaceOfWestminsterAtNight.jpg
Westminsterpalatset på natten sett från Themsen.
Foto taget av: Solipsist

Fler bilder...

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

St sophia.jpg
Nicosia (även känd som Lefkosia; på grekiska Λευκωσία, på turkiska Lefkoşa) är Cyperns huvudstad. Staden ligger vid floden Pedieos.

Staden har en befolkning på cirka 200 700 invånare. Nicosia är Cyperns ekonomiska, politiska och kulturella centrum.

Staden började byggas av egyptierna på 300-talet. Under antiken kallades staden Ledrae. Det grekiska namnet ”Lefkosia” kommer förmodligen från Ptolemy I av Egyptens son, som grundade staden. På 1000-talet blev staden Cypers huvudstad. Under namnet Ledrea införlivades Nicosia med Venedig 1489. Namnet Nicosia började användas på 1100-talet. När ottomanerna erövrade staden 1570 skadades 20 000 personer. Runt 1960, när Cypern blev självständigt från Brittiska imperiet, var det en våldsam period och 1974 invaderade Turkiet ön. Sedan dess finns en FN-zon i staden.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

  • jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?
  • färre än 20 % av slovakerna men fler än 90 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2009?
  • Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?
  • 22 av EU:s 28 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen Nato?
  • Europaparlamentsvalet 2009 är det hittills största transnationella val som genomförts?
  • Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?
  • Algeriet, Grönland och Saint-Barthélemy är de enda landområdena som någonsin har lämnat EU eller dess föregångare?
  • Marocko nekades medlemskap 1987?
  • Sverige var ordförande i rådet under sex månader 2001 och 2009?
  • rådets adress är 175 Rue de la Loi, Brussel?
redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Relaterade Wikiprojekt

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…